Tehnika pisanja scenarija: SCENA I SEKVENCA

SCENA I SEKVENCA

Često u svetu pisanja smatra da je scenario zapravo zbirka dijaloga, uključujući nekoliko opštih ideja i uputstava kako da se to kaže, i to je to. Međutim, stvar je daleko komplikovanija.

Kao pisac scenarija, morate imati vrlo jasno ideju šta svaka reč znači, zarez, tačka, gramatika filmskog jezika, građenje priče kroz specifičnu strukturu – scena i sekvenci. Ove sscene povezeane u nizove sekvenci predtavlaju vaše dramske činove, naratinvu strukturu filmske radnje koja kao svaka forma ima pravila pisanja jedne dobre priče u vremenu i prostoru.

Onog trenutka kada ste definisali svoje likove, izgradili osnovnu strukturu priče, tada pristupate izgradnji/pisanju scenarija od podruma do krova. Morate izgraditi radnju događaj po događaj, reakciju po reakciju, pitanja uz odgovor, a zatim ove scene povezati u sekvencu, a zatim sekvence u kompletan scenario, na logičan način. Ako to ne uradite, scenario će biti zbrkan, spor, nezanimljiv, bez obzira na dobru ideju, koncept, likove ili dobro glumačko i rediteljsko izvođenje.

Kao što smo videli u prethodnim lekcijama, ritam i tempo naracije ne ogleda se samo korz vizuelno zanimljive detalje, već predstavlja specifičan proces postavljanja pitanja i odgovora. Na nivou scene, to funkcioniše na sledeći način:

1 Scena se završava čim neko od glavnih likova postavi neko pitanje (akciju, postupak), koje zahteva odgovor i promenu vremena i prostora.

2 Publika očekuje da će sledeća scena odgovorit na to pitanje

3 Lik ulazi u sledeću scenu kako bi pronašao odgovor na postavljeno pitanje (problem)

4 Likovi se trude da u sceni ubede protivnike da im daju odgovor (rešenje)

5 Bez obzira da li u tome uspevaju ili ne, akcija u okviru date scene postavlja novo pitanje

6 Ovo predstavlja prirodan rez (prelazak na sledeću scenu)

7 Ponekad scenarista koristi scenu kako bi infromaciju isporučio u manjim delovima, ali mora biti povezana sa pretodnim delovima priče, i najaviti moguća pitanja i odgovore u narednim scenama

Dakle, da rezimiramo:

•Svaki kadar u filmu može se smatrati kao pitanje, i mora biti odgovoreno reakcijom koja postavlja nova pitanja

•Svaka scena ima neko aktivno pitanje koje pokreće akciju u okviru svake scene

•Čim se dobije odgovor na postavljeno pitanje, i postova novo, prelazi se na sledeću scenu

Vežba 16. Odaberite i napišite jednu kompletnu scenu iz filma. Razradite je kao da je kompletna scena iz scenarija: uvodno zaglavlje sa tehničkim podacima scene (DAN. EXT/ENT. MESTO….) i opišite akciju zajedno sa dijalogom likova.

 

Analiza scene iz filma

Sekvenca

Kao što je svaka scena izgrađena oko pitanja i odgovora, tako i svaka sekvenca ima kontrolno pitanje koje pokreće pravac priče. Za razliku od scena, sekvenca može ponekad izgledati kao da nema jasan pravac kuda priča ide dalje. To je zato što kroz veći deo priče junak ili glavni lik stalno pokušava da dovrši izazove koji su pred njim. Svaka sekvenca zato predstavlja jednu fazu u njegovom naporu da savlada protivnike. To se njabolje vidi u sredini priče kada se radnja zahuktava i komplikuje mnogim izazovima. Glavni likovi moraju da razmotre i savladaju svaku od ovih faza (paralene priče, neočekivane prepreke, itd) i za to im treba vreme.

Tako da scenarista svoju priču gradi postavljajući niz pitanja i odgovora koji s organizovani i scene i sekvence kroz koje radnji napreduje prema završetku priče. Ritam i tempo filma tako mogu biti definisani kroz intezitet ovih pitanja i odgovora.

 

pastedGraphic.png

Vežba 17. Odaberite jednu sekvencu iz filma koji vam se sviđa, i postavite zapitajte se koje je glavno pitanje koje pokreće tu sekvencu. Nakon toga, podelite sekvencu na pojedinačne scene, kao malu listu. Onda proučite kako su pitanja postavljena u jednoj sceni odgovorena u drugoj, i kako su povezana sa naredno scenom u nizu. Ovo će vam pomoći da razumete kako se ovi delovi povezuju u filmsku celinu i gotov scenario.