KREATIVNO PISANJE

Cekoms, Centar za komunikacijske studije i istraživanja, Beograd

tel. 063 205209

dr Darko Tadić, darko@kreativnopisanje.org

Nataša Nikolov, natasa@kreativnopisanje.org


Poruka

Pošalji