6. MEĐUNARODNI KONKURS ZA AUDIO KRATKU PRIČU

„PRIČE ZA BESANICU“

AUDIO PODCAST

 

Radionice Kreativnog pisanja i Centar za komunikacijske studije i istraživanja CEKOMS objavljuju međunarodni konkurs za kratku priču u audio PODCAST FORMATU

Promocija pisanog stvaralaštva u digitalnim formama na društvenim mrežama.

U skladu sa ciljevima i programom rada na planu edukacije iz oblasti kreativnog pisanja, CEKOMS i Radionice kreativnog pisanja organizuju godišnje konkurse pisanja u prozi, poezije, pisanja za blog i drugih oblasti. Cilj je da se pored redovnih aktivnosti, aktivno radi na promociji radova talentovanih autora i na taj način ostvari doprinos unapređenju kulture stvaralaštva.


Opšti uslovi konkursa

 • Cilj konkursa je afirmacija pisanja AUDIO/RADIO/PODCAST kratke priče u novim elektronskim digitalnim formama. U pitanju je radijski audio medij u formi PODCASTA kao novog medija za afirmaciju pisanja i objavljivanja priča, eseja i radijskih dramskih tekstova u audio formatu i u obliku multimedijalne elektronske knjige.
 • Na konkursu mogu učestvovati svi koji vole da pišu kratke priče prilagođene za audio podcast format, kao i autori esejisti i blogeri koji pišu i objavljuju na društvenim mrežama.
 • Odabrani radovi biće objavljeni na podcastu „Priče za besanicu“ i u elektronskoj formi u obliku E-knjige u EPUB formatu sa konkursa.
 • Tema konkursa je slobodna.
 • Konkurs je otvoren za sve autore koji pišu na b/h/s/c jezicima sa prostora bivše Jugoslavije i dijaspore.
 • Radove poslati do 31. decembra 2021. godine elektronskom poštom na mejl konkursi@kreativnopisanje.org
 • Autor može prijaviti najviše tri priče. Kotizacija po prijavljenom radu je 3.500 din. Za učesnike iz inostranstva kotizacija je 35 evra.
 • Kotizaciju/donaciju autori plaćaju samo ukoliko njihov tekst odgovara opštim uslovima konkursa i uđe u zvaničnu selekciju radova. To znači da će svi autori biti objavljeni na podcastu i u elektronskom izdanju zbirke.

Kotizacija je vaša donacija koja pomaže da se konkurs materijalno održi i pomogne objavljivanje i promocija zbirke radova. Hvala vam što ste se pridružili misiji našeg konkursa.

Posebni uslovi

 • Tekstovi ne mogu biti duži od 1800 reči u ćiriličnom ili latiničnom pismu.
 • Rukopisi se šalju u formatu MS Word, uz urađenu lekturu i korekturu.
 • Radovi moraju biti izvorni i neobjavljeni u štampanom obliku. Mogu biti objavljeni na društvenim mrežama.
 • Autori svoje rukopise moraju poslati napisane fontom Times Roman, 12 pt, prored 1,5 linija.
 • Uz rukopis dostaviti puno ime i prezime, adresu, kratku biografiju, kontakt telefon i emejl.
 • Radovi koji ne odgovaraju opštim i posebnim uslovima konkursa neće biti uzeti u razmatranje.
 • Primljeni rukopisi se ne vraćaju.
 • Rezultati konkursa biće objavljeni do 01.februara 2022. godine.

 Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete nas kontaktirati elektronskom poštom na adresi natasa@kreativnopisanje.org


Selektor konkursa: prof. dr Darko Tadić

Koordinator konkursa: Nataša Nikolov

NAGRADE:

Autori prve tri odabrane priče dobijaju diplome za osvojeno neko od prvih tri mesta. Sa autorima prve tri najbolje priče po mišljenju selektora, a koje ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, biće objavljen promotivni intervju na Podcastu „Priče za besanicu“. Intervjui  će biti  promovisani u audio formatu na društvenim mrežama.


 Želiš da saznaš više o nama?

Pridruži se zajednici od preko 4,000 pratilaca našeg sajta i prijavi se da dobijaš najnovije informacije iz oblasti kreativnog pisanja, online radionica za pisanje, tekstova na blogu i drugih sadržaja našeg sajta, direktno u tvoj Inbox!