Ko sam ja?

Ja sam prof. dr Darko Tadić je dramaturg i profesor komunikacija, kreativnog i terapijskog pisanja. Magistrirao sam i doktorirao na Fakultetu Dramskih Umetnosti u Beogradu sa temom propaganda, film i mediji.

Kao konsultant za Odnose sa javnošću, predavač  i trener iz veština interpersonalne komunikacije  radio sam za Svetsku Banku (World Bank Belgrade), Ministarstvo odbrane, Ministarstvo za dijasporu i Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije, za USAID, kao i brojne firme i marketing agencije.

Radim kao profesor u visokoj školi za profesionalnu edukaciju ICEPS u Beogradu i docent sam na predmetu Kreativno pisanje na Fakultetu informacionih tehnologija (FIT) Pan evropskog univerziteta Apeiron u Banja Luci. Osnivač i autor online škole kreativnog pisanja i radionica terapijskog pisanja. Autor sam brojnih priručnika o pisanju i komunikacijama, kao i stručnih radova iz ovih oblasti.  Vodim edukativne seminare, radionice i treninge iz komunikacija, terapijskog i kreativnog pisanja.


Kontakt