Darko Tadić

Prof. dr Darko Tadić je dramaturg i profesor komunikacija, kreativnog i terapijskog pisanja. Magistrirao i doktorirao na Fakultetu Dramskih Umetnosti u Beogradu sa temom propaganda, film i mediji.

Kao konsultant za Odnose sa javnošću, predavač  i trener iz veština interpersonalne komunikacije  radio za Svetsku Banku (World Bank Belgrade), Ministarstvo odbrane, Ministarstvo za dijasporu i Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije, za USAID, kao i brojne firme i marketing agencije.

Radi kao profesor u visokoj školi za profesionalnu edukaciju ICEPS u Beogradu i docent je na predmetu Kreativno pisanje na Fakultetu informacionih tehnologija (FIT) Pan evropskog univerziteta Apeiron u Banja Luci. Osnivač i autor online škole kreativnog pisanja i radionica terapijskog pisanja. Autor je brojnih priručnika o pisanju i komunikacijama, kao i stručnih radova iz ovih oblasti.  Vodi edukativne seminare, radionice i treninge iz komunikacija i kreativnog pisanja.

Radionice kreativnog pisanja deluju u okviru udruženja CEKOMS – Centar za komunikacijske studije i i straživanja Beograd.


Nataša Nikolov

 

Asistent kordinator izdavačke delatnosti, konkursnih projekata i čitalaštva Kreativnog pisanja.

Pejzažni arhitekta po obrazovanju, opsesivni čitač po vokaciji i ljubitelj svih oblika slobode po opredeljenju. Piše akademske tesktove, kratke priče, poeziju, eseje i postove na blogovima. Objavljivala radove na brojnim konkursima i književnim zbornicima.

 

 

 

 


Kontakt

Pošalji