fbpx

Stilske figure za pisanje sa stilom

Privlačnost pesme

Čime nas to neke pesme privlače pa želimo da ih pročitamo više puta? Zašto neke pesme lako pamtimo, urežu se u misli, zavode nas pri svakom čitanju i recitovanju?

Hermetičnost, svakako, zahteva više čitanja. Ali, dopadljivosti pesničkog jezika doprinose stilske figure.

Poređenje

Počećemo od jednostavne stilske figure, opštepoznatog poređenja. Poređenje može biti potpuno i jasno, ali je nekada efektnije skriveno poređenje. Zapazimo razliku.

Žena je kao zmija, navela me je na greh.

Žena, zmija na greh me je navela.

Ona je kao sunce obasjala moj život.

Ona, sunce koje je obasjalo moj život.

Uočavamo da je skraćeno poređenje promamljivije, iako smo namerno uzeli banalna, već istrošena od upotrebe poređenja.

Metafora

Poređenje možemo skratiti do metafore. U navedenim primerima poređenja dobićemo:

Jedna me je zmija navela na greh.

Sunce mi je život obasjalo.

Sada već ne znamo sigurno, samo možemo naslutiti, ili otkriti iz ostatka dela, da se neka žena poredi sa zmijom, a druga sa suncem.  Metafora je pogodna za sve rodove i književne vrste. Stvarajte svoje originalne, osvežavajuće metafore. Mogućnosti su beskrajne. Savet je da se uobičajene, često korišćene metafore, izbegavaju. Ovakve metafore imaju efekat ustaljenih epiteta.

Izbor prideva i priloga

Treba biti oprezan sa pridevima i prilozima u delu. Nehajno, lako, bolno, tužno, besciljno i slično jesu prilozi koji su previše upotrebljavani. Isti je slučaj i sa pridevima od kojih su pobrojani prilozi nastali. Dobra vežba za otklanjanje dosadnih prideva i priloga jeste nabrajanje sinonima. Zašto bi nešto bilo nehajno, nehajno, nehajno. Može biti i bezbrižno, nebrižno, nemarno.

Moć reči

Nemarno jeste jako lep prilog, ali nikako nemojte biti nemarni prema svom pisanju. Nađite nove reči , ako nema reči koje vam odgovara, stvorite novu. Upravo nam pesnički jezik daje tu slobodu, stvaranje novih reči.

Nehajno može biti negorljivo, nezapaljeno, neužareno. Umesto pogledao je nehajno, možemo reći „pogledao je u stilu ne dam pet para za tebe“. Možemo i ovako: „Sve je rešavao sa istim da smo mi živi i zdravi pristupom.“

Uporedićemo. Pogledao je nehajno. Sve je rešavao nehajno.

Ima li razlike?

Ima li granice za moć reči?

O Autoru

Ako ti se sviđa, podeli...