fbpx

Odaberite svoj stil

 

 

Kada ste već rešili da se bavite pisanjem, sigurno imate svog idola, svoj uzor, na koji želite da se ugledate? Da li bi stil pisanja vašeg uzora mogao biti i Vaš stil?

Uradite kompletnu analizu jednog (još bolje je ako uradite analizu više) njegovog dela i neka vam ono bude mapa po kojoj ćete raditi u početku dok ne izgradite sopstveni stil.

Ja sam rešla da se služim tom metodom u početku. Odabrala sam stil pisanja Sandre Braun i Nore Roberts. One, na primer, pišu knjige kakve ja obožavam da čitam i smatram da je njihov stil odličan. Imaju dobre teme, dobar žanr, odlično pripovedaju i ono što je po meni najvažnije  – drže potpunu pažnju čitalaca od početka do kraja. Njihove knjige se čitaju u jednom dahu….i kada morate da prekinete čitanje, jedva čekate da joj se ponovo vratite. Ne prestajete da mislite o njoj.

E ono što je kod ovog zadatka važno je da detaljno odradite analizu jedne od vaših omiljenih knjiga. Od nekog pisca kome se uvek vraćate. Za čije delo možete da garantujete da je dobro, samo kada vidite ime pisca. Nekog, ko već ima izgrađen stil.

 

Prvo pažljivo pročitajte knjigu.

Onda odredite temu.

Podelite knjigu na osnovne delove: uvod, razrada, zaključak.

Onda izdvojite sukobe i vidite koliko se često dešavaju u knjizi.

Nacrtajte grafičku sliku, uzlazne putanje knjige, preko razrade do zapleta i kulminacije, pa onda pad prema razrešenju i kraju. Označite delove knjige prema grafikonu.

Odredite vreme u kome pisac piše, da li je prošlo, sadašnje ili buduće?

Odredite u kom licu piše: da li piše u prvom, drugom ili trećem licu jednine ili množine? Da li menja perspektivu u pripovedanju i koliko često to radi? Da li to dobro ili loše radi? Da li ta promena perspektiva otežava čitanje ili mu daje posebnu draž?

Da li u knjizi ima više opisa ili dijaloga? Da li vam se sviđa takav stil pisanja?

Odredite postavku romana:

  • Odredite junake, koji su glavni a koji sporedni. Napravite njihove kompletne profile. To će vam služiti kao vežba kada budete trebali da izgrađujete svoje likove. Morate ih dobro poznavati, kako bi vaši likovi bili „živi“ i kako bi vam se verovalo pri pisanaju.
  • Odredite vreme i mesto radnje
  • Odredite predmete koje junaci koriste (Predmete, puške, prevozna sredstva, pomoćna sredstva)
  • Odredite motiv
  • Važne detalje u knjizi.

Kada to uradite, onda odaberite jednu od vaših započetih priča ili romana.

Odredite koje je vreme i lice najbolje za vašu priču.

Osmislite likove, napravite njihove dosijee.

Odredite dobro vreme i mesto radnje. Kompletnu postavku.

Sastavite šablon nalik šablonu koji ste dobili od romana koji ste analizirali. Sada po tom šablonu sastavite vaše delo. Probajte da ga sastavite kao kada bi ga sastavio vaš omiljeni pisac. Verujte u sebe i počnite.

Ako se ipak ustežete i ne verujete dovoljno u sebe i svoj kvalitet pisanja, posetite neku od radionica kreativnog pisanja i pomozite sebi i svom talentu da se pravilno razvije. Pisanje se može naučiti.

Videćete. Biće to odlično delo. Garantujem.

Ako ti se sviđa, podeli...