U okviru radionica kreativnog pisanja, pored standardnih Online radionica, održavaju se i jednodnevni seminari i radionice „uživo“, po klasičnom školskom sistemu, kao i predavanja na temu kreativnosti, pisanja, i drugih srodnih tematskih oblasti.

Ovi klasični seminari namenjeni su kako početnicima, tako i onima koji već kreativno pišu. U ovim radionicama naglasak je na praktičnom pisanju vežbi i studijama primera iz odabrane literature. Radi se u malim grupama, od 5-10 polaznika.

 

Kalendar seminara