Asocijativno pisanje

Sada kada smo se ispunili dva početna uslova, tačnije kada smo definisali problem naše blokade i kada smo se odredili da pisanje nije naporna i neprijatna radnja već uživanje, vreme je da krenemo sa otključavanjem uma.

Svest i podsvest

Naša svest je blokirana različitim stvarima i u većem broju slučaja ume da bude značajna kočnica. Kao primer ću navesti nešto što je svako od nas iskusio. Sedneš da pišeš i u polovini rečenice, mosao ti odvede gramatička nepravilnost koja je slučajem napisana. Vraćanje, ispravljanje ili provera kako se neka reč ispravno piše, odvodi um od suštinske kreacije. Ovo je primer kada svest nadvlada i pobedi podsvest. Ne govorim da treba pisati bez pravila i smisla, ali puštati preteranu svest na velika vrata, baciće senku na sirotu podsvest u kojoj se krije istinska kreativnost. Iz tog razloga probaćemo tehniku:

Asocijativnog pisanja

Podsvest je moćna jer radi ono što svesni deo uma smatra krajnje zamornim poslom: vidi sve veze, organizuje, pravi velike koncepte predstavljajući superkompjuter koji uzdiže kreativnu misao. Asocijativno pisanje počiva na pretpostavci da, svako ima mogućnost da nešto kaže i to izgovori. Mentalno stanje u kome se često nalazimo može biti obojeno apatijom, samo cenzurom, ličnim kriticizmom, nervozom zbog kratkih rokova, strahom od neuspeha, ili bilo kojom od pomenutih prepreka. Asocijativno pisanje podrazumeva da uklonimo sve stege i prepustimo se podsvesti.

Tehnika

Svi imamo male glasove u glavi (neko više, neko manje!). Oni su skloni da komentarišu sve što radimo, čujemo, vidimo ili iskusimo. U toku asocijativnog pisanja jednostavno zapišite šta oni imaju da vam kažu. Čak i ako vam se to ne sviđa bolje je da to izbacite iz sebe. Asocijativno ili slobodno pisanje je upravo to kako se i kaže: oslobađanje. Jer, onog trenutka kada oslobodite kritičara iz svoje glave, oslobađate svoj um da se poveže sa vašom podsvesti – mestom gde leži istinska inspiracija.

  • Piši bez misli iz podsvesti
  • Piši bez brige o pravopisu, gramatici i stilu rečenica
  • Piši ono što ti prvo padne na pamet
  • Ako nastupi zastoj u umu, piši poslednju rečenicu ili reč dok zastoj ne prođe.
  • Ako je zastoj uma značajan, osmotri prostoriju i kreni da pišeš o onome što vidiš

Pažljivo pročtiaj primer iz liste sa desne strane. Ovo je samo referenca, ali i naknadno sređen teks, tako da se ne trudi da budeš ovoliko preciza. Uređivanje i doterivanje asocijativnih tekstova će dođi u narednim vežbama.


VEŽBA 5. Slobodna asocijacija sa vremenskim ograničenjem. Predaj se svojoj podsvesti. Uzmi časovnik ili štopericu i podesi je na 5 minuta. Zabeleži sopstveni tok misli. Ne menjaj i ne briši ništa od napisanog! 


Ovo je bila vežba asocijativnog slobodnog pisanja sa vremenskim ograničenjem. Vreme ovde služi kao motivator i referenca brzine toka misli. Tema pisanja može biti bilo koja, ali u određenom broju situacija, to može biti otežavajuće. Videćeš radeći naredne vežbe.

 


VEŽBA 6. Asocijacija sa određenom temom i vremenskim ograničenjem. U ovoj vežbi zadaj sebi temu i zapiši je na papiru. Podesi časovnik na 5 minuta i kreni sa pisanjem. Zadata tema će oblikovati tok misli, ali samo u početku. 


U vežbi 6. primenili smo druge propozicije za sličan postupak. Tematska usmerenost za isti vremensi period dala je drugačije rezultate.

Zapiši svoja zapažanja u poređenju ova dva rezultata i uz napisane tekstove pošalji na mejl.